For å lage denne nettsiden har vi samarbeidet med en rekke bruker- og interesseorganisasjoner innenfor rus- og psykisk helsefeltet. Disse organisasjonene har plukket ut ti anbefalinger fra en nasjonal retningslinje om samtidig ruslidelse- og psykisk lidelse som de mener er svært viktige for at mennesker med slike problemer skal få god oppfølging og behandling.